Akustik i musiklokalet

October 14th, 2014

Category: Musik tips

Akustikken i de fleste musiklokaler er desværre alt for ofte ikke særlig god. Musiklokalet er tit på en skole, og skoler er desværre også kendt for deres dårlig akustik. Det gælder også øvelokaler og aulaer. Musiklokalet bruges jo til at spille musik, og det forventes derfor, at akustikken er god, så musikken lyder godt og kommer til sin ret. Spilles der på akustiske instrumenter er lyden virkelig vigtig, så det lyder rent og klart, og så man kan høre om det spilles korrekt.

4-musik-støjdæmpning

Men specielt når der spilles på elektriske instrumenter, kommer det til at lyde virkelig grimt, når akustikken er dårlig. Ser man på elektrisk forstærket musik, så er det et faktum, at hvis akustikken i musiklokalet er dårlig, så er der ikke rigtig noget lydanlæg, der kan forbedre eller rette op på lyden. Det er ikke særlig godt, når eleverne skal lære at spille musik, for så får de jo ikke den rette musikforståelse fra starten af.

Optimal rumklang

Det gode musiklokale skal både absorbere og reflektere lyden, og det helst på den bedst mulige måde. Et optimalt musiklokale har en god og afbalanceret akustik. For at finde frem til lokalets nøjagtige akustik, skal man måle efterklangstiden i forhold til lokalets areal mm. Efterklangstiden er den tid, det tager for et lyden om at forsvinde, om at dø ud i lokalet. Hvis lyden bliver ved med at være i lokalet, så bliver lyden til decideret støj. Støj er årsag til koncentrationsbesvær og hovedpine, og støj i musiklokalet er derfor bestemt ikke optimalt for elevernes musikundervisning, og det fremmer på ingen måde indlæringen, tværtimod. Eleverne bliver urolige og begynder at snakke sammen og lave unødig støj.

De mister simpelthen koncentrationen og lytter ikke til læreren mere. Heller ikke musiklæreren har optimale vilkår for at undervise eleverne, og for at give musikken videre til dem. Lærerne bliver også rigtig trætte og får hovedpine, fordi de skal holde ro i løbet af undervisningen, og det er enormt drænende og demotiverende.

Lyddæmpende materialer i musiklokalet

Man kan gøre meget for at gøre akustikken i musiklokalet bedre. Det bedste ville jo selvfølgelig have været, at man fra starten af havde bygget musiklokalet med lyddæmpende materialer, så akustikken var optimal. Da dette jo oftest ikke er tilfældet, så må man bare arbejde med det man har. Man kan renovere musiklokalet ved at bruge lyddæmpende puds på væggene eller lyddæmpende plader på væggene.

Lyddæmpende puds lægges ovenpå pladen, og da pudset har åben porestruktur, trænger lyden igennem pudslaget og fanges af pladen bagved. Der findes også lyddæmpende loftsplader og gulve. Mange steder bruger man også støjabsorberende skum i musiklokalet, de såkaldte ”æggebakker” som vægbeklædning. Man kan også gøre flere tiltag med lyddæmpende gardiner og lærredsbilleder. Alle disse materialer er støjabsorberende og forbedrer akustikken betydeligt. Læs mere omkring lydabsorberende billeder hos peerless.dk.

Related posts:

No comments yet


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *